25 mei: invoeren nieuwe privacywet (AVG) gaat in

25 mei: invoeren nieuwe privacywet (AVG) gaat in

25 mei: invoeren nieuwe privacywet (AVG) gaat in Sociëteit De Harmonie Winschoten

Beste leden van de Harmonie,

Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Dan gaat namelijk een nieuwe Europese privacywet in: de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”(AVG). Grote kans dat u erover heeft gehoord.

Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? Daartoe is er een privacyverklaring opgesteld, die als bijlage bij deze mededeling is gevoegd. Hierin kunt u lezen welke handelingen er worden verricht en wat uw rechten zijn. Het geheel heeft geen invloed op de wijze waarop we met elkaar communiceren. De mededelingen zullen u altijd via BCC worden toegestuurd.

De genoemde bijlage is aan de website van de harmonie toegevoegd. Klik hiervoor op: Privacyverklaring bekijken

Het privacyreglement zal door u moeten worden onderschreven. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dit voor u het geval is.
Voor biljart-toernooien waaraan soms ook niet-leden van de harmonie deelnemen, zal aan deze niet-leden een formulier ter tekening worden overlegd waarin wordt uitgelegd hoe de AVG wordt gehanteerd door de Harmonie.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
de secretaris Harry Jansema

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Kaarten bij Sociëteit De Harmonie - Sociëteit De Harmonie Winschoten

Kaarten bij Sociëteit De Harmonie

12 augustus 2022 - De kaartclub: Om de donderdagavond klaverjassen wij van 19.00 tot plm. 22.00 in een mooie kaartruimte bij Sociëteit De Harmonie. Deze ruimte zou overigens ook uitermate geschikt zijn voor... lees verder »

Van de bestuurstafel - Sociëteit De Harmonie Winschoten

Van de bestuurstafel

3 maart 2021 - De bestuursvergadering: Heeft U onderwerpen die om aandacht vragen? Geef die dan door aan Harry Jansema. Dat kan ook via de website. Klik daarvoor op de volgende link: Bestuur Kies het gewenste... lees verder »