(Nog) Beter leren biljarten

Zo kregen de 'Winterlessen' 2019 vorm in de praktijk

Zo kregen de 'Winterlessen' 2019 vorm in de praktijk - Sociëteit De Harmonie Winschoten

Samenvatting van de laatste lessen en de diploma uitreiking kun je volgen door op hier te klikken

10 januari
De lessen zijn gestart.
Er is een ruime deelname van 14 biljarters in spe. De eerste les is gegeven door Hein de Vries. Hij legde de leerling-biljarters een aantal zaken uit omtrent het dik of dun raken van de tweede bal en welke route de eerste bal dan ging volgen. Daarnaast kwamen er trek- en doorstootballen aan de orde. De les werd met heel veel animo gevolgd.

17 januari
Bert Komdeur gaf nadere uitleg over het geleerde van de eerste lesdag. De diverse mogelijkheden van stoten werden daarbij verder uitgediept. Ook hierbij vloog de middag om.

24 januari
De derde lesmiddag. Bert Komdeur had een aantal biljartstrategieën op papier gezet en liet deze moeilijke biljartsituaties, onder begeleiding van Bert, Martin en Tjapko, door de deelnemers oefenen. Ook dit viel in goede aarde bij de deelnemers.
Diverse 'biljart-actievelingen' bleven zelfs nog oefenen na het sluiten van de lessen om 16.00 uur.

31 januari
De vierde biljartles begon met een drietal afzeggingen om diverse redenen. De sneeuw was echter geen belemmering voor de deelnemers.
Op ieder biljart kwamen nu twee biljart-leergierigen volkomen tot hun recht! Bert Komdeur had voor iedereen een biljartuitdaging op papier gezet. Nadat een caramboletechniek was beoefend en eigen was gemaakt, werden de instructieformulieren onderling tussen de deelnemers uitgewisseld.
Er zijn van de activiteiten op alle biljarttafels foto’s en/of filmpjes gemaakt. Ze zullen op de website verschijnen. Zie hieronder.

7 februari
Deze dag is weer ingevuld door Hein de Vries. Hij besteedde aandacht aan de doorstootballen, de trekballen en het overhouden na de carambole. De leerlingen gingen daarna vol goede moed aan de slag om het getoonde in de praktijk te brengen. Duidelijk werd dat tempo, duwen , stoten wel degelijk invloed heeft op het geleerde. De komende drie lessen worden weer door Bert Komdeur gegeven en hij zal het geleerde van deze dag nader uitwerken met gerichte oefeningen.

Samenvatting van de laatste lessen en de diploma uitreiking kun je volgen door op hier te klikken

Van onze bestuursverslaggever

Kaarten bij Sociëteit De Harmonie - Sociëteit De Harmonie Winschoten

Kaarten bij Sociëteit De Harmonie

De kaartclub: Om de donderdagavond klaverjassen wij van 19.00 tot plm. 22.00 in een mooie kaartruimte bij Sociëteit De Harmonie. Deze ruimte zou overigens ook uitermate geschikt zijn voor bridgeses... lees verder »

Van de bestuurstafel - Sociëteit De Harmonie Winschoten

Van de bestuurstafel

De eerstvolgende bestuursvergadering is op 17 oktober 2022. Heeft U onderwerpen die om aandacht vragen? Geef die dan door aan Harry Jansema. Dat kan ook via de website. Klik daarvoor op de volgen... lees verder »